หุ่นยนต์​ฆ่า​เชื้ออัจฉริยะ​ SL-HDR1 ( Mobile Disinfection Robot Brochure )...
  • 24 March 2020
  • 4,263
  • 0
หุ่นยนต์​ฆ่า​เชื้ออัจฉริยะ​ SL-HDR1 ( Mobile Disinfection Robot ) หุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ทำงานแบบอิสระ เคลื่อนไ...
อ่านต่อ